Presentació Investiga amb Recercaixa al CaixaFòrum Girona

Foto ppt Girona

El passat 20 d’octubre, els investigadors de l’equip ens vam traslladar a Girona per donar el tret de sortida al programa Investiga amb Recercaixa.

En Jordi Muñoz i la Sheila González van fer una xerrada per tal d’explicar als 75 alumnes assistents què és la Ciència Política, en què consisteix fer recerca i quina és la seva feina com a investigadors en ciències socials. Els alumnes de l’Escola Quatre Vents (Blanes) i l’Escola Bordils ens van fer moltíssimes preguntes sobre la política, la ciència i la investigació.

Així ho va recollir la premsa: Diari El Punt Avui i Diari de Girona

Ja tenim ganes de començar a treballar plegats!

 

Investiga amb Recercaixa!

L’equip de Protesta i Desigualtat participa del programa Investiga amb Recercaixa, una nova activitat que ens portarà a treballar colze amb colze amb alumnes de 5è de primària de dues escoles de la província de Girona: l’Escola Quatre Vents de Blanes i l’Escola Bordils de Bordils.

L’objectiu del programa és apropar la recerca als estudiants de primària i permetre als investigadors difondre la nostra tasca fora de l’àmbit acadèmic. Durant aquest curs, els membres de l’equip acompanyarem els alumnes d’aquests dos centres en l’elaboració d’una recerca vinculada al nostre projecte. La participació política i la desigualtat seran els eixos d’aquests projectes que intentaran donar resposta a la curiositat d’aquests joves investigadors.

Unitat didàctica als instituts d’educació secundària

Estem convençuts que el simple debat sobre la participació, les desigualtats i les seves implicacions pot tenir efectes potencials en termes de la difusió de la consciència sobre la importància de la participació política entre els grups que tendeixen a participar menys. Com més conscients és l’individu de les conseqüències de la no participació sobre la seva pèrdua d’influència política, més propens esdevé a participar en activitats polítiques. Per tant, la difusió dels nostres resultats pot tenir un impacte transformador en la societat.

Partint d’aquesta idea, dins del projecte es contempla l’elaboració, en col·laboració amb els professors de ciències socials d’instituts d’educació secundària, d’una unitat didàctica sobre la participació política orientada als joves estudiants dels barris de baixa participació. L’objectiu és estimular la reflexió i el debat sobre les desigualtats en la participació i la importància de la igualtat de participació.

La participació electoral i la Renda Familiar

Fem una primera aproximació a la participació política dels residents a Barcelona a partir de les dades de participació electoral a les eleccions municipals de 2011 i ho fem correlacionant els percentatges de participació dels barris amb la seva renda familiar.

Els resultats mostren que la participació electoral a les eleccions municipals de 2011 dels barris de la ciutat de Barcelona estan fortament correlacionats amb la renda familiar. Tal com mostra la imatge, a major renda familiar, major percentatge de participació. Així, els barris amb major renda familiar (Les tres Torres, Pedralbes, Sarrià i Sant Gervasi-Galvany i Sant Gervasi-La Bonanova) són els barris amb majors participació electoral (superior al 60% en tots els casos). A l’altre extrem, els barris més pobres de la ciutat (La Marina del Prat Vermell, Can Peguera, Baró de Viver, la Trinitat Nova o Can Baró) són els que presenten unes taxes de participació més baixes (per sota del 40%).part_rfbdscatter

Els mapes mostren gràficament aquesta mateixa informació. Els barris amb color taronja més intens (major participació) són també els barris de color verd més fort (renda familiar més elevada). I a l’inrevés, els barris amb taronges més fluixos són alhora els barris on el color verd és més suau.

part_rfbd

Aquesta relació entre condicions socioeconòmiques dels barris i participació política respon a un patró general i llargament estudiat per la literatura acadèmica: les desigualtats socials es traslladen a la participació electoral i generen, de facto, situacions de desigualtat política. El projecte vol entendre com es reprodueixen aquestes pautes a la ciutat de Barcelona, i quins són els mecanismes que les accentuen o les matisen. Concretament, ens fixarem en l’efecte que poden tenir les noves formes de participació política: són més igualitàries o, pel contrari, amplifiquen les desigualtats? També tractarem de veure fins a quin punt diverses estratègies de mobilització, determinats discursos o intervencions puntuals poden afeblir o reforçar les desigualtats en participació.