El rastre digital de la mobilització a la protesta a Barcelona

La mobilització política

Autocita de Gallego, A., San, J., & Cristancho, C. (2010). La movilización política: medición y relevancia. Revista Española de Ciencia Política, 23, 113–124.

La mobilització política és un concepte clau per explicar per què la gent participa en política (Rosenstone i Hansen, 1993; Verba, Schlozman i Brady, 1995). En aquest projecte ens centrem específicament en l’oferta de mobilització no electoral percebuda pels ciutadans (Walgrave i Klandermans, 2007), és a dir, en els estímuls que reben aquests, emesos per part de partits, associacions o individus per induir-los a participar en activitats polítiques diferents al vot.

Els agents mobilitzadors proporcionen informació i altres recursos necessaris per participar i fan més patents els motius i les conseqüències de l’acció. Les organitzacions polítiques han d’animar els ciutadans a realitzar accions per assolir, així, massa crítica i aconseguir que els seus plantejaments siguin escoltats. Per això, les organitzacions proporcionen incentius com la identitat de grup o sentit de pertinença amb causes particulars, els deures dels ciutadans i el valor d’entreteniment que pot assolir el fet de participar en política.

Continua llegint

La base de dades: els esdeviments de protesta a Barcelona

La creació de la nostra base de dades es fonamenta en l’anàlisi d’esdeveniments de protesta (PEA per les seves sigles en anglès). Aquesta metodologia pretén assolir una caracterització dels actes de protesta de forma sistemàtica a partir de la informació que els mitjans de comunicació reporten sobre manifestacions i altres tipus de conflicte. Altres fonts d’informació utilitzades són els informes dels cossos policials o directament de les organitzacions implicades (Oliver et al. 2003).

Continua llegint