El rastre digital de la mobilització a la protesta a Barcelona

La mobilització política

Autocita de Gallego, A., San, J., & Cristancho, C. (2010). La movilización política: medición y relevancia. Revista Española de Ciencia Política, 23, 113–124.

La mobilització política és un concepte clau per explicar per què la gent participa en política (Rosenstone i Hansen, 1993; Verba, Schlozman i Brady, 1995). En aquest projecte ens centrem específicament en l’oferta de mobilització no electoral percebuda pels ciutadans (Walgrave i Klandermans, 2007), és a dir, en els estímuls que reben aquests, emesos per part de partits, associacions o individus per induir-los a participar en activitats polítiques diferents al vot.

Els agents mobilitzadors proporcionen informació i altres recursos necessaris per participar i fan més patents els motius i les conseqüències de l’acció. Les organitzacions polítiques han d’animar els ciutadans a realitzar accions per assolir, així, massa crítica i aconseguir que els seus plantejaments siguin escoltats. Per això, les organitzacions proporcionen incentius com la identitat de grup o sentit de pertinença amb causes particulars, els deures dels ciutadans i el valor d’entreteniment que pot assolir el fet de participar en política.

Continua llegint