La PAH i la protesta a Barcelona: mitjans de comunicació i convocatòries

En aquest projecte hem volgut aproximar-nos als processos de mobilització política no electoral que han tingut lloc a la ciutat de Barcelona i analitzar el possible impacte que aquests tenen en les protestes polítiques que posteriorment es realitzen. A tal efecte, hem analitzat les formes de convocatòria política utilitzades per un seguit d’organitzacions polítiques –entre elles la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca- per tal d’analitzar el seu impacte sobre els actes de participació política produïts a Barcelona.

1) Anàlisi d’Esdeveniments de Protesta: la PAH als mitjans de comunicació

Hem partit de l’Anàlisi d’Esdeveniments de Protesta per caracteritzar els actes de protesta segons la informació que els mitjans de comunicació reporten sobre manifestacions i altres tipus de conflicte.

Un total de 3500 notícies han estat revisades pels investigadors, que finalment han codificat la màxima informació possible sobre l’acte de protesta reportat en 1720 articles. D’aquesta manera, hem obtingut informació sobre la localització de la protesta, els organitzadors d’aquesta, quin n’és el format o el nombre de participants, entre altres elements.

La codificació de les notícies sobre protesta recollides en la premsa ens ha permès identificar (taula 1) una vintenta d’esdeveniments de protesta convocats per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Les protestes en contra desnonaments són el tipus de protesta més reportada. En segon lloc, els escratxes convocats per aquesta organització o diverses ocupacions de Caixes i Bancs també han tingut una important cobertura mediàtica. Tot i que amb menor presència als mitjans, també s’han reportat altres actes celebrats conjuntament amb els indignats.

La cobertura mediàtica dels esdeveniments convocats per la PAH s’incrementa notablement a partir de mitjans de 2013, essent l’any 2014 l’any amb més presència mediàtica.

L’anàlisi de la localització en els barris i districtes de la ciutat mostra una concentració d’actes al districte de Nou Barris. Els tipus d’actes de protesta identificats als mitjans de comunicació són variats. La tipologia més reportada és la manifestació, seguida de l’ocupació o acampada en àrees privades o públiques o en l’interior d’edificis públics o privats.

Taula 1. Esdeveniments de protesta convocats por la PAH

Esdeveniment Data Barri Participants segons fonts oficials Participants segons mitjans Participants segons organització Repertori d’accions
Habitatge 22/02/2009 el Raval 40 . . Cadena humana, manifestació i demostració
Desallotjament Sant Andreu juny 2011 15/06/2011 Sant Andreu 100 . . Cadena humana, manifestació i demostració
. 06/10/2011 les Roquetes . 80 . Penjada de banderes/pancartes en edificis públics o privat
Desnonament 6 octubre 2011 06/11/2011 les Roquetes . 80 . Ocupació/acampada en àrees privades o públiques o en l’interior d’edificis públics o privats
Recollida firmes per part de la PAH gener 2013 25/01/2013 750000 . . Peticions, ILP, recollides de firmes
Manifestació per l’habitatge 16 febrer 2013 16/02/2013 . . . Cadena humana, manifestació i demostració
Escratxe – habitatge abril 2013 03/04/2013 . . . Míting o concentració en l’interior de places o davant d’edificis públic
Okupació PAH maig 2013 02/05/2013 la Nova Esquerra de l’Eixample . . . Peticions, ILP, recollides de firmes
Escratxe a Rajoy a Barcelona 11/05/2013 Sants . . . Míting o concentració en l’interior de places o davant d’edificis públic
Saló de l’automòbil 11/05/2013 . . . Cadena humana, manifestació i demostració
12M15M – 2013 12/05/2013 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera . 10000 . Cadena humana, manifestació i demostració
Desallotjament nou barris gener 2014 22/01/2014 Sant Andreu 80 . . Ocupació/acampada en àrees privades o públiques o en l’interior d’edificis públics o privats
Desnonament 29 gener 2014 29/01/2014 el Poblenou . 50 . Míting o concentració en l’interior de places o davant d’edificis públic
Ocupació PAH Caixa Catalunya 23/10/2014 la Dreta de l’Eixample . 30 . Ocupació/acampada en àrees privades o públiques o en l’interior d’edificis públics o privats
Desnonament Nou Barris maig 2014 22/05/2014 la Trinitat Vella 150 . . Obstrucció de vies públiques
Indignats 15M juliol 2014 24/07/2014 Sants . . . Ocupació/acampada en àrees privades o públiques o en l’interior d’edificis públics o privats
Desnonament Zona Franca juliol 2014 24/07/2014 Hostafrancs . . . Míting o concentració en l’interior de places o davant d’edificis públic
Desallotjament PAH Caixa Catalunya 24/10/2014 . . . . Ocupació/acampada en àrees privades o públiques o en l’interior d’edificis públics o privats
Desallotjament Nou Barris novembre 2014 03/11/2014 Verdun . . . Obstrucció de vies públiques
Desallotjaments varis novembre 2014 03/11/2014 Vilapicina i la Torre Llobeta . . . Obstrucció de vies públiques
Escratxe- habitatge . . . . . Performance teatral/simbòlica

Si ens centrem en la cobertura mediàtica feta per part dels mitjans de comunicació s’observa que El Periódico és el mitjà de comunicació que major cobertura ha realitzat de les actuacions de l’organització en aquests darrers anys, seguit d’El País i l’agència EFE (taula 2).

Taula 2. Esdeveniments de protesta convocats per la PAH per diari

 Mitjà Freqüència Percentatge
EFE 4 13,79
El Mundo 3 10,34
El País 4 13,79
El Periódico 10 34,48
El Punt Avui 3 10,34
La Opinión 1 3,44
La Vanguardia 2 6,89
Otros 2 6,89
Total 29 100

2) La PAH als GoogleCalendars

Una segona base de dades està integrada per l’activitat associativa a partir de la captura d’informació del rastre digital de l’activitat pública de diverses organitzacions en els Google Calendar, eina que moltes organitzacions utilitzen com a mitjà online per a organitzar-se. D’aquesta manera, hem obtingut dades semi-estructurades dels calendari de la PAH de Barcelona, que hem codificat per a identificar les característiques de les activitats convocades. La informació recollida fa referència al tipus d’activitat, les formes de la convocatòria, el lloc on es desenvolupat, entre d’altres elements (Taules 3 i 4).

TAULA 3. RESULTATS PRELIMINARS PER TIPUS DE CONVOCATÒRIA

2012

2013

2014

2015

Total

Gestió interna

93

300

683

42

1118

Activitats lúdics

107

5

10

1

123

Educatiu

78

26

688

10

802

Divulgatiu

0

0

0

0

0

Crida a la acció

1113

1378

1256

1459

5206

Sense categoria

2

3

98

0

103

Actors

7

3

1

0

11

Expressiu

0

0

0

0

0

Formes alternatives d’acció

1

2

87

0

90

Commemoració

0

0

0

0

0

TAULA 4. RESULTATS PRELIMINARS DE CONVOCATÒRIES PER REPERTORIS DE ACCIÓ

2012

2013

2014

2015

Total

Concentració

10

3

27

3

43

Demostració

0

3

9

1

13

Vaga

1

3

5

1

10

Cassolada

3

0

1

0

4

Crida a l’acció

2

0

2

0

4

Bicicletada

0

0

0

0

0

Escratxe

2

1176

68

0

1246

Performance

0

0

0

0

0

Petició

511

10

7

1452

1980

Ocupació

0

5

2

1

8

Boicot

0

0

0

0

0

Marxa

0

0

6

0

6

Campament

290

0

0

0

290

Protesta

1

1

0

0

2

Desallotjament

292

176

1129

1

1598

Participació local

3

1

2

0

6

Aquests resultats són preliminars i estan essent actualitzats fins al maig de 2016, així que aviat aportarem dades més completes.