Participació i desigualtat a Barcelona: resum de resultats

Aquest projecte analitza la participació política a la ciutat de Barcelona i se centra especialment en l’anàlisi de modes emergents i en les seves implicacions per a la inclusió política. Recollim en aquest informe un resum dels resultats sobre la participació i la desigualtat a la ciutat de Barcelona que presentarem el proper dia 9 de juny.

L’informe inclou una aproximació a les diferents formes de participació política a la ciutat i la seva distribució en els deu districtes de la ciutat. S’aborda, en segon lloc, l’impacte de les característiques sociodemogràfiques sobre les probabilitats de participació política a la ciutat, identificant alguns eixos de desigualtat en la participació. En un tercer apartat s’indaga sobre la capacitat d’altres factors per reduir aquestes desigualtats. Finalment, centrem la mirada en l’entorn més proper dels individus, tot avaluant, d’una banda, el pes de les característiques sociodemogràfiques del barri de residència i, de l’altra, l’efecte que l’oferta de protesta en l’entorn exerceixen sobre les probabilitats de participar-hi.

Podeu llegir aquí els principals resultats.